13971
Συνολικοί πόντοι
39%
Κερδισμένοι αγώνες
#288
Σημερινή κατάταξη
Ανοιχτοί Αγώνες
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: 2000 - 3000 14 ημέρες/κίνηση Έναρξη: 10 Αυγ 2017, 12:00 π.μ.
0
1
Παίκτες: 1-9 Βαθμολογία: < 1600 3 ημέρες/κίνηση Έναρξη: Ρώτησε το Διαχειριστή
7
10
Παίκτες: 1-5 Βαθμολογία: < 1500 3 ημέρες/κίνηση Έναρξη: Ρώτησε το Διαχειριστή
9
2
Αγώνες σε εξέλιξη
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 1 ημέρα/κίνηση 90% Ολοκληρώθηκε
7
2
Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 19 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
21
17
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
20.5
3.5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1000 3 ημέρες/κίνηση
0
2
Παίκτες: 16 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
15.5
16.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
2
4
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1199 3 ημέρες/κίνηση
2
0
Παίκτες: 18 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
23.5
12.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: 1201 - 1499 3 ημέρες/κίνηση
3
3
Παίκτες: 9 Βαθμολογία: < 1500 3 ημέρες/κίνηση
9
9
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
1.5
2.5