Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 900 - 2000 3 ημέρες/κίνηση
The best of the best mark2
0
Mount Everest 8848 NEPAL
2
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: > 800 3 ημέρες/κίνηση
Mount Everest 8848 NEPAL
5
Historical Association
15
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: < 1900 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
8.5
Mount Everest 8848 NEPAL
3.5
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: < 1799 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
4.5
Mount Everest 8848 NEPAL
3.5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1299 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
2
Mount Everest 8848 NEPAL
0
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: > 900 5 ημέρες/κίνηση
Mount Everest 8848 NEPAL
5.5
DORU-66 AND HIS BEST FRIENDS
6.5
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: > 1000 3 ημέρες/κίνηση
Mount Everest 8848 NEPAL
8
Judit Polgar
4
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: 222 - 2222 3 ημέρες/κίνηση
La Belle France
8.5
Mount Everest 8848 NEPAL
7.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: > 1000 3 ημέρες/κίνηση
Mount Everest 8848 NEPAL
1
Judit Polgar
9
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 650 - 1650 3 ημέρες/κίνηση
La Belle France
2
Mount Everest 8848 NEPAL
2
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: > 1000 3 ημέρες/κίνηση
Mount Everest 8848 NEPAL
1.5
Balkan Chess Unity
4.5
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: < 1444 3 ημέρες/κίνηση
La Belle France
4.5
Mount Everest 8848 NEPAL
3.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
World Peace Chess Club
4
Mount Everest 8848 NEPAL
6
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: > 1000 3 ημέρες/κίνηση
Mount Everest 8848 NEPAL
4.5
Chess Champ
1.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: > 1000 3 ημέρες/κίνηση
Mount Everest 8848 NEPAL
3
NAMASTÉ
3
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: < 1500 1 ημέρα/κίνηση
Mount Everest 8848 NEPAL
4
STILL GOT THE BLUES
2
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1400 3 ημέρες/κίνηση
La Belle France
2
Mount Everest 8848 NEPAL
0
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: > 1000 1 ημέρα/κίνηση
Mount Everest 8848 NEPAL
2.5
Historical Association
3.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: < 1500 3 ημέρες/κίνηση
Mount Everest 8848 NEPAL
3
The Netherlands
3
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1199 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
2
Mount Everest 8848 NEPAL
0
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1000 - 1500 1 ημέρα/κίνηση
Mount Everest 8848 NEPAL
2
Judit Polgar
0
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1000 - 1500 1 ημέρα/κίνηση
Mount Everest 8848 NEPAL
1
Historical Association
1