Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
0
Nigerian Chess Masters
2
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
2
Nigerian Chess Masters
2
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
1.5
Nigerian Chess Masters
0.5
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team China 中国队
2
Nigerian Chess Masters
10
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Hellas
6
Nigerian Chess Masters
6
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: < 1900 3 ημέρες/κίνηση
THE WOODPUSHERS
5
Nigerian Chess Masters
1
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team China 中国队
7.5
Nigerian Chess Masters
6.5
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: < 1900 3 ημέρες/κίνηση
THE WOODPUSHERS
6
Nigerian Chess Masters
6
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team China 中国队
6.5
Nigerian Chess Masters
7.5
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: < 1900 3 ημέρες/κίνηση
THE WOODPUSHERS
9.5
Nigerian Chess Masters
4.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: < 1900 3 ημέρες/κίνηση
THE WOODPUSHERS
6.5
Nigerian Chess Masters
3.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Nigerian Chess Masters
1.5
Team Russia
8.5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1600 7 ημέρες/κίνηση
The Philosophers
0
Nigerian Chess Masters
2
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: < 1900 3 ημέρες/κίνηση
THE WOODPUSHERS
5
Nigerian Chess Masters
3
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: > 1500 3 ημέρες/κίνηση
Nigerian Chess Masters
3
ASIA
7
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
BULGARIA
5.5
Nigerian Chess Masters
10.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: < 1600 3 ημέρες/κίνηση
Nigerian Chess Masters
3
DORU-66 AND HIS BEST FRIENDS
7
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team China 中国队
6
Nigerian Chess Masters
10
Παίκτες: 11 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Serbia-Russia Team
13.5
Nigerian Chess Masters
8.5
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: < 1800 3 ημέρες/κίνηση
EGYPT CHESS CLUB
8
Nigerian Chess Masters
6
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team China 中国队
8
Nigerian Chess Masters
8
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team China 中国队
7
Nigerian Chess Masters
9
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: 1200 - 2000 2 ημέρες/κίνηση
Kuda Hitam chess club
19
Nigerian Chess Masters
1
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1500 - 1600 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
2
Nigerian Chess Masters
0
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Bangkok Chess Club
5
Nigerian Chess Masters
3