37291
Συνολικοί πόντοι
37%
Κερδισμένοι αγώνες
#122
Σημερινή κατάταξη
Ανοιχτοί Αγώνες
Παίκτες: 1-12 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση Έναρξη: Ρώτησε το Διαχειριστή
10
50
Παίκτες: 1-50 Βαθμολογία: < 1299 3 ημέρες/κίνηση Έναρξη: Ρώτησε το Διαχειριστή
50
3
Αγώνες σε εξέλιξη
Παίκτες: 258 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 99.81% Ολοκληρώθηκε
268
247
Παίκτες: 190 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 99.74% Ολοκληρώθηκε
180.5
198.5
Παίκτες: 85 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 99.41% Ολοκληρώθηκε
136.5
32.5
Παίκτες: 138 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 99.28% Ολοκληρώθηκε
88.5
185.5
Παίκτες: 63 Βαθμολογία: < 2000 3 ημέρες/κίνηση 99.21% Ολοκληρώθηκε
71
54
Παίκτες: 61 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 99.18% Ολοκληρώθηκε
89.5
31.5
Παίκτες: 53 Βαθμολογία: < 1700 3 ημέρες/κίνηση 99.06% Ολοκληρώθηκε
61
44
Παίκτες: 52 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 99.04% Ολοκληρώθηκε
70.5
32.5
Παίκτες: 87 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 98.85% Ολοκληρώθηκε
131.5
40.5
Παίκτες: 37 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 98.65% Ολοκληρώθηκε
59.5
13.5
Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 54 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
64
44
Παίκτες: 20 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
18.5
21.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: 200 - 1500 5 ημέρες/κίνηση
0
6
Παίκτες: 14 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
2
26
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: 200 - 2000 3 ημέρες/κίνηση
12
2
Παίκτες: 93 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
58
128
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: 1000 - 1499 3 ημέρες/κίνηση
3.5
10.5
Παίκτες: 11 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
7
15
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: < 1700 3 ημέρες/κίνηση
2
2
Παίκτες: 77 Βαθμολογία: < 1400 2 ημέρες/κίνηση
55
99