Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Brasilia Distrito Federal Brazil
3
Norte e Centro do Brasil
5
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
BRAZIL - NORDESTE
7.5
Norte e Centro do Brasil
6.5
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Brasil - São Paulo
4.5
Norte e Centro do Brasil
3.5
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Estado do Rio de Janeiro
9
Norte e Centro do Brasil
3
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Norte e Centro do Brasil
3.5
Rio Grande do Sul
6.5
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
BRAZIL - NORDESTE
10
Norte e Centro do Brasil
2
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Minas Gerais e Espírito Santo
5.5
Norte e Centro do Brasil
4.5
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Norte e Centro do Brasil
1
BRAZIL - PARANÁ
7
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Santa Catarina
5.5
Norte e Centro do Brasil
4.5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Estado do Rio de Janeiro
2
Norte e Centro do Brasil
0
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Norte e Centro do Brasil
0
BRAZIL - PARANÁ
4
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Rio Grande do Sul
5
Norte e Centro do Brasil
7
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
BRAZIL - NORDESTE
9
Norte e Centro do Brasil
1
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Brasil - São Paulo
5
Norte e Centro do Brasil
3
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
BRAZIL - PARANÁ
10
Norte e Centro do Brasil
4
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Rio Grande do Sul
9
Norte e Centro do Brasil
7
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Minas Gerais e Espírito Santo
9.5
Norte e Centro do Brasil
0.5
Παίκτες: 11 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Santa Catarina
16.5
Norte e Centro do Brasil
5.5
Παίκτες: 9 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Brasil - São Paulo
14
Norte e Centro do Brasil
4
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
BRAZIL - NORDESTE
10.5
Norte e Centro do Brasil
5.5
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Norte e Centro do Brasil
8
Estado do Rio de Janeiro
8
Παίκτες: 13 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
BRAZIL - PARANÁ
10
Norte e Centro do Brasil
16
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Minas Gerais e Espírito Santo
2
Norte e Centro do Brasil
8
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Norte e Centro do Brasil
7
Santa Catarina
7
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Norte e Centro do Brasil
4.5
Grupo Brasileiro de Xadrez
7.5