1268
Συνολικοί πόντοι
37%
Κερδισμένοι αγώνες
#1188
Σημερινή κατάταξη
Ανοιχτοί Αγώνες
Παίκτες: 1-20 Βαθμολογία: 600 - 2300 7 ημέρες/κίνηση Έναρξη: Ρώτησε το Διαχειριστή
Παίκτες: 1-5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 2 ημέρες/κίνηση Έναρξη: Ρώτησε το Διαχειριστή
2
7
Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: 800 - 1800 3 ημέρες/κίνηση
1
9
Παίκτες: 9 Βαθμολογία: Ανοιχτό 14 ημέρες/κίνηση
8
10
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: 1300 - 2300 3 ημέρες/κίνηση
4
4
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
3
5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: < 1800 3 ημέρες/κίνηση
3
3
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: < 1650 5 ημέρες/κίνηση
2
2
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
9
3
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
11
9
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1400 - 1600 3 ημέρες/κίνηση
1
1
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
1
3