Παίκτες: 5 Βαθμολογία: 800 - 1800 3 ημέρες/κίνηση
1
9
Παίκτες: 9 Βαθμολογία: Ανοιχτό 14 ημέρες/κίνηση
8
10
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: 1300 - 2300 3 ημέρες/κίνηση
4
4
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
3
5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: < 1800 3 ημέρες/κίνηση
3
3
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: < 1650 5 ημέρες/κίνηση
2
2
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
9
3
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
11
9
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1400 - 1600 3 ημέρες/κίνηση
1
1
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
1
3
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 1400 - 1700 10 ημέρες/κίνηση
2
2
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
4
2
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 5 ημέρες/κίνηση
3
3
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1830 - 2000 1 ημέρα/κίνηση
1
1
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 2000 3 ημέρες/κίνηση
2
0
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: < 1850 3 ημέρες/κίνηση
7
5
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: 1200 - 2200 3 ημέρες/κίνηση
7
7
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1700 3 ημέρες/κίνηση
0
2
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
3.5
12.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: 1200 - 2200 3 ημέρες/κίνηση
1.5
4.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: < 2500 14 ημέρες/κίνηση
5
1
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
3
5
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 1600 - 1799 3 ημέρες/κίνηση
1
3
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
3
3
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: 1505 - 2150 3 ημέρες/κίνηση
11.5
8.5