Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 11 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Jim Fad
9
Rochade Europa - Schachzeitung
13
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Rochade Europa - Schachzeitung
3.5
Deutsche Schachfreunde
20.5