Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Gambit Fans!
3
Sartek Warriors
1
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: < 1750 3 ημέρες/κίνηση
Team Singapore
4
Sartek Warriors
2
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: 1400 - 1800 3 ημέρες/κίνηση
Sartek Warriors
3
Skakistiki Epikoinonia Irakliou Attikis
3
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: 1000 - 1650 3 ημέρες/κίνηση
Sartek Warriors
3
Team Singapore
3