Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: < 1777 3 ημέρες/κίνηση
La Belle France
2
ŠK TUZLA
4
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
ŠK TUZLA
6.5
El Tahrir Square
7.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
ŠK TUZLA
5.5
HNK Rijeka
4.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
ŠK TUZLA
4.5
ŠS ŠD Loka pri Mengšu - Mengeš
5.5
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
ŠK TUZLA
4
HNK Rijeka
10
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
ŠK TUZLA
5
Sarajevo
5
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: 1200 - 2500 3 ημέρες/κίνηση
Palestine Lovers
10
ŠK TUZLA
4
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
SFRJ (Once Brothers - Nekad braća)
3
ŠK TUZLA
7
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
ŠK TUZLA
8
Team Galicia
6
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
ŠK TUZLA
6
Team Athens
10
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 2 ημέρες/κίνηση
World Friendship
6
ŠK TUZLA
4
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Sarajevo
6
ŠK TUZLA
6