54529
Συνολικοί πόντοι
49%
Κερδισμένοι αγώνες
#73
Σημερινή κατάταξη
Αγώνες σε εξέλιξη
Παίκτες: 35 Βαθμολογία: < 2300 14 ημέρες/κίνηση 98.57% Ολοκληρώθηκε
Historical Association 32
Space Angels Buy 101 Falcon Rockets from Space X In Andromeda's Cluster Of Infinite Bright Stars 37
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: 19 - 2021 10 ημέρες/κίνηση 87.5% Ολοκληρώθηκε
A.R.C. 3.5
Space Angels Buy 101 Falcon Rockets from Space X In Andromeda's Cluster Of Infinite Bright Stars 10.5
Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 13 Βαθμολογία: < 1600 3 ημέρες/κίνηση
Space Angels Buy 101 Falcon Rockets from Space X In Andromeda's Cluster Of Infinite Bright Stars 18
Ochman's Study Group 8
Παίκτες: 18 Βαθμολογία: < 1800 3 ημέρες/κίνηση
Chess School 19
Space Angels Buy 101 Falcon Rockets from Space X In Andromeda's Cluster Of Infinite Bright Stars 17
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: < 1900 3 ημέρες/κίνηση
Space Angels Buy 101 Falcon Rockets from Space X In Andromeda's Cluster Of Infinite Bright Stars 12
Baker Street Irregulars 12
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Space Angels Buy 101 Falcon Rockets from Space X In Andromeda's Cluster Of Infinite Bright Stars 7
Chess Unlimited 13
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: < 1700 3 ημέρες/κίνηση
Space Angels Buy 101 Falcon Rockets from Space X In Andromeda's Cluster Of Infinite Bright Stars 6.5
SOPAN chess_idiot AND HIS FRIENDS 13.5
Παίκτες: 17 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Space Angels Buy 101 Falcon Rockets from Space X In Andromeda's Cluster Of Infinite Bright Stars 12
DORU-66 AND HIS BEST FRIENDS 22
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
Space Angels Buy 101 Falcon Rockets from Space X In Andromeda's Cluster Of Infinite Bright Stars 8
Evergreen Alliance Of Chess Warriors 6
Παίκτες: 18 Βαθμολογία: Ανοιχτό 7 ημέρες/κίνηση
Vietnamese Chess Friends 19.5
Space Angels Buy 101 Falcon Rockets from Space X In Andromeda's Cluster Of Infinite Bright Stars 16.5
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: 800 - 1999 3 ημέρες/κίνηση
Renfrewshire Rooks 4
Space Angels Buy 101 Falcon Rockets from Space X In Andromeda's Cluster Of Infinite Bright Stars 8
Παίκτες: 9 Βαθμολογία: < 1600 3 ημέρες/κίνηση
Space Angels Buy 101 Falcon Rockets from Space X In Andromeda's Cluster Of Infinite Bright Stars 10.5
Historical Association 7.5