478
Συνολικοί πόντοι
37%
Κερδισμένοι αγώνες
#1687
Σημερινή κατάταξη
Αγώνες σε εξέλιξη
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 95% Ολοκληρώθηκε
Sur
14
Team Ciudad de México
5
Παίκτες: 15 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 76.67% Ολοκληρώθηκε
Sur
16
Team Noroeste de México
7
Παίκτες: 11 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 27.27% Ολοκληρώθηκε
Sur
2
Team Sureste
4
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 0% Ολοκληρώθηκε
Sur
0
Región Centro Norte de Mexico
0
Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
TEAM NORESTE DE MEXICO
5
Sur
15
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Sur
8.5
Equipo Oriente
15.5
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Sur
11
Región Centro Norte de Mexico
9
Παίκτες: 13 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Sur
5.5
Oeste
20.5
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Sur
9
Team Noroeste de México
11
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Sureste
17
Sur
3
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Sur
7
Chess School
7
Παίκτες: 18 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Sur
11
Equipo Oriente
25
Παίκτες: 13 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team 8
20.5
Sur
5.5
Παίκτες: 11 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Sur
9.5
Team Ciudad de México
12.5