Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 254 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Ukraine
295
Team Italia
213
Παίκτες: 25 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Italia
32
Team Indonesia
18
Παίκτες: 73 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Italia
90.5
Belarus
55.5
Παίκτες: 152 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Italia
156.5
Team Romania
147.5
Παίκτες: 76 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team of the Czech Republic
82
Team Italia
70
Παίκτες: 67 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Italia
74
Team Armenia
60
Παίκτες: 40 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Italia
35.5
Bosnia and Herzegovina
44.5
Παίκτες: 79 Βαθμολογία: < 1750 3 ημέρες/κίνηση
Team Bulgaria
78
Team Italia
80
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: < 1500 3 ημέρες/κίνηση
Team India
4
Team Italia
16
Παίκτες: 20 Βαθμολογία: < 1700 3 ημέρες/κίνηση
TURK CHESS PLAYERS
24.5
Team Italia
15.5
Παίκτες: 99 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Spain
139
Team Italia
59
Παίκτες: 34 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Italia
46
Team Greece
22
Παίκτες: 18 Βαθμολογία: < 1400 3 ημέρες/κίνηση
NO PASARAN
22
Team Italia
14
Παίκτες: 38 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Galicia
35
Team Italia
41
Παίκτες: 38 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Chess Corner
51
Team Italia
25
Παίκτες: 71 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Poland
64.5
Team Italia
77.5
Παίκτες: 32 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Italia
40
Team Scotland
24
Παίκτες: 34 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Italia
46
Bosnia and Herzegovina
22
Παίκτες: 30 Βαθμολογία: < 1500 3 ημέρες/κίνηση
InterAjedrez
30
Team Italia
30
Παίκτες: 44 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Italia
50
Team Galicia
38
Παίκτες: 62 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Italia
86.5
Team Moldova
37.5
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 1 - 2800 3 ημέρες/κίνηση
The Prisoner
0.5
Team Italia
3.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: < 1199 3 ημέρες/κίνηση
CLUB UNDER 1200
5.5
Team Italia
0.5
Παίκτες: 34 Βαθμολογία: < 1600 3 ημέρες/κίνηση
Creative Mind
16.5
Team Italia
51.5
Παίκτες: 60 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
BULGARIA
86
Team Italia
34