Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Laos
0
Team Myanmar
2
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Laos
8
|| '' BHFanaticos ''  ||
6