160
Συνολικοί πόντοι
28%
Κερδισμένοι αγώνες
#2564
Σημερινή κατάταξη
Ανοιχτοί Αγώνες
If your name or last name (real) starts with A, B, C, D, E, F, G, H, I, or J
Παίκτες: 1-10 Βαθμολογία: 1000 - 1700 5 ημέρες/κίνηση Έναρξη: Ρώτησε το Διαχειριστή
Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 14 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
7.5
Light Force
8.5
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: < 2300 5 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
11.5
The Dark Knights
8.5
Παίκτες: 18 Βαθμολογία: Ανοιχτό 5 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
5.5
Team Italia
30.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
THE PREMIER OF ALL
7
Team Lutheran
3
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: 1500 - 1800 3 ημέρες/κίνηση
Spartan Warriors
6.5
Team Lutheran
1.5
Παίκτες: 18 Βαθμολογία: Ανοιχτό 7 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
13
Team PORTUGAL
23
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
8
BakuganBattleBrawlers
4
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 5 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
5
Fanboys & Bookworms & Readers
7
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: > 1700 5 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
4
Chess Mate
0
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 5 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
5.5
Geezers
10.5