Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 14 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
7.5
Light Force
8.5
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: < 2300 5 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
11.5
The Dark Knights
8.5
Παίκτες: 18 Βαθμολογία: Ανοιχτό 5 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
5.5
Team Italia
30.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
THE PREMIER OF ALL
7
Team Lutheran
3
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: 1500 - 1800 3 ημέρες/κίνηση
Spartan Warriors
6.5
Team Lutheran
1.5
Παίκτες: 18 Βαθμολογία: Ανοιχτό 7 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
13
Team PORTUGAL
23
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
8
BakuganBattleBrawlers
4
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 5 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
5
Fanboys & Bookworms & Readers
7
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: > 1700 5 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
4
Chess Mate
0
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 5 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
5.5
Geezers
10.5
Παίκτες: 16 Βαθμολογία: < 2200 5 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
12
Chess Unlimited
20
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: 1400 - 2500 3 ημέρες/κίνηση
Team Bulgaria /Съединението прави силата/
13
Team Lutheran
7
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 5 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
2
We Chat Global
4
Παίκτες: 9 Βαθμολογία: < 1600 3 ημέρες/κίνηση
King's Gambit Players
7
Team Lutheran
11
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
1.5
Team Armenia
8.5
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
THE  CHESS PLAYERS TEAM
8.5
Team Lutheran
7.5
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 14 ημέρες/κίνηση
Chess Empire
8
Team Lutheran
6
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: 1600 - 2300 3 ημέρες/κίνηση
Team Lutheran
7
Chess Association
3