Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 1100 - 1450 3 ημέρες/κίνηση
Team Puerto Rico and Olivari friends
3
Art Of Chess
1
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: 1400 - 1600 3 ημέρες/κίνηση
Pawn Sacrifice
2.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
5.5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1335 3 ημέρες/κίνηση
Team Puerto Rico and Olivari friends
2
The Infection
0
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Dolly's Superstars
2
Team Puerto Rico and Olivari friends
10
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: Ανοιχτό 5 ημέρες/κίνηση
The Philosophers
1.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
2.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
3
Team Puerto Rico and Olivari friends
7
Παίκτες: 15 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
ClashRoyale's Chess Club
19.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
10.5
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
TEAM NORESTE DE MEXICO
11
Team Puerto Rico and Olivari friends
9
Παίκτες: 20 Βαθμολογία: < 1799 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
11.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
28.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Варяг.Русские не сдаются! Russians never give up!
1
Team Puerto Rico and Olivari friends
5
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: < 1400 3 ημέρες/κίνηση
La Belle France
3
Team Puerto Rico and Olivari friends
5
Παίκτες: 15 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
NO PASARAN
22.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
7.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 2 ημέρες/κίνηση
Team Hattrick România
5.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
0.5
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: > 1200 1 ημέρα/κίνηση
Team Puerto Rico and Olivari friends
9.5
Chess School
14.5
Παίκτες: 11 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Ecuador
9
Team Puerto Rico and Olivari friends
13
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1200 - 1350 3 ημέρες/κίνηση
Team Puerto Rico and Olivari friends
0
MAGNUS CHESS CORNER
2
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 1200 - 1400 3 ημέρες/κίνηση
Team Puerto Rico and Olivari friends
1.5
Chess School
2.5
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: 1200 - 1800 1 ημέρα/κίνηση
The Highly Respected Tourney Supporters Register
2.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
9.5
Παίκτες: 15 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
CUBA
11.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
18.5
Παίκτες: 9 Βαθμολογία: 401 - 2111 3 ημέρες/κίνηση
Seasonal Expectations
12.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
5.5
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: < 1350 3 ημέρες/κίνηση
Team Puerto Rico and Olivari friends
2
Chess School
2
Παίκτες: 16 Βαθμολογία: 775 - 1775 3 ημέρες/κίνηση
La Belle France
24
Team Puerto Rico and Olivari friends
8
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
ANTI NAZI LEAGUE
13.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
10.5
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 1 ημέρα/κίνηση
United Nations For Chess
6.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
9.5
Παίκτες: 15 Βαθμολογία: < 2222 3 ημέρες/κίνηση
La Belle France
15.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
14.5