Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 65 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Croatia
77
Team USA
53
Παίκτες: 96 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Germany
93.5
Team USA
98.5
Παίκτες: 47 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team USA
42.5
Team Moldova
51.5
Παίκτες: 81 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team USA
120.5
Team Croatia
41.5
Παίκτες: 114 Βαθμολογία: < 2000 3 ημέρες/κίνηση
Team Bulgaria
131
Team USA
97
Παίκτες: 125 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team USA
89
Team England
161
Παίκτες: 40 Βαθμολογία: < 1499 3 ημέρες/κίνηση
Team France
49.5
Team USA
30.5
Παίκτες: 166 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team of the Czech Republic
191.5
Team USA
140.5
Παίκτες: 97 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Argentina
128
Team USA
66
Παίκτες: 42 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Belarus
32.5
Team USA
51.5
Παίκτες: 202 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team France
240
Team USA
164
Παίκτες: 83 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Kazakhstan
108
Team USA
58
Παίκτες: 16 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Georgia
10
Team USA
22
Παίκτες: 94 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team USA
96
Team Canada
92
Παίκτες: 155 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team USA
157
Team Australia
153
Παίκτες: 79 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Armenia
70
Team USA
88
Παίκτες: 117 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Hungary - Magyar Sakkegylet
113
Team USA
121
Παίκτες: 87 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team of the Czech Republic
84
Team USA
90
Παίκτες: 165 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Bulgaria
165.5
Team USA
164.5
Παίκτες: 110 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Poland
98
Team USA
122
Παίκτες: 54 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Hungary - Magyar Sakkegylet
51
Team USA
57
Παίκτες: 62 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Armenia
65.5
Team USA
58.5
Παίκτες: 189 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Germany
211
Team USA
167
Παίκτες: 223 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Chess Team Holland
272
Team USA
174
Παίκτες: 85 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team USA
69
Team France
101