31772
Συνολικοί πόντοι
52%
Κερδισμένοι αγώνες
#134
Σημερινή κατάταξη
Ανοιχτοί Αγώνες
Team South Africa
Παίκτες: 10+ Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση Έναρξη: 31 Ιουλ 2019, 9:00 π.μ.
Team South Africa
21
THE ALBANIANS
20
Αγώνες σε εξέλιξη
Παίκτες: 44 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 98.86% Ολοκληρώθηκε
THE ALBANIANS 40.5
Team Slovenija 46.5
Παίκτες: 40 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 98.75% Ολοκληρώθηκε
Team PORTUGAL 49.5
THE ALBANIANS 29.5
Παίκτες: 23 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 97.83% Ολοκληρώθηκε
Team Sweden 29
THE ALBANIANS 16
Παίκτες: 33 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 96.97% Ολοκληρώθηκε
Team Denmark 46.5
THE ALBANIANS 17.5
Παίκτες: 28 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 96.43% Ολοκληρώθηκε
Team Greece 24.5
THE ALBANIANS 29.5
Παίκτες: 27 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 96.3% Ολοκληρώθηκε
Team Japan 14
THE ALBANIANS 38
Παίκτες: 27 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 96.3% Ολοκληρώθηκε
BULGARIA 22
THE ALBANIANS 30
Παίκτες: 23 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 95.65% Ολοκληρώθηκε
Team Uzbekistan 26
THE ALBANIANS 18
Παίκτες: 26 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 94.23% Ολοκληρώθηκε
Team Bangladesh 23.5
THE ALBANIANS 25.5
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: 1300 - 1500 3 ημέρες/κίνηση 92.86% Ολοκληρώθηκε
I LEGIO ITALICA 8.5
THE ALBANIANS 4.5
Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 29 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Australia 25
THE ALBANIANS 33
Παίκτες: 43 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
THE ALBANIANS 46.5
Team Azerbaijan 39.5
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
I LEGIO ITALICA 3.5
THE ALBANIANS 4.5
Παίκτες: 29 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Scotland 25.5
THE ALBANIANS 32.5
Παίκτες: 50 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Bulgaria 73.5
THE ALBANIANS 26.5
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Dolly's Superstars 1
THE ALBANIANS 7
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team  Libya 5.5
THE ALBANIANS 14.5
Παίκτες: 50 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Poland 74.5
THE ALBANIANS 25.5
Παίκτες: 50 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team of the Czech Republic 63.5
THE ALBANIANS 36.5
Παίκτες: 22 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Indonesia 30.5
THE ALBANIANS 13.5