Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 32 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Colombia
18.5
THE ALBANIANS
45.5
Παίκτες: 27 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
BULGARIA
22.5
THE ALBANIANS
31.5
Παίκτες: 44 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
THE ALBANIANS
41.5
Team Slovenija
46.5
Παίκτες: 27 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Japan
15.5
THE ALBANIANS
38.5
Παίκτες: 23 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Sweden
30
THE ALBANIANS
16
Παίκτες: 28 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Greece
24.5
THE ALBANIANS
31.5
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: 1300 - 1500 3 ημέρες/κίνηση
I LEGIO ITALICA
9.5
THE ALBANIANS
4.5
Παίκτες: 40 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team PORTUGAL
49.5
THE ALBANIANS
30.5
Παίκτες: 29 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Australia
25
THE ALBANIANS
33
Παίκτες: 43 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
THE ALBANIANS
46.5
Team Azerbaijan
39.5
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
I LEGIO ITALICA
3.5
THE ALBANIANS
4.5
Παίκτες: 29 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Scotland
25.5
THE ALBANIANS
32.5
Παίκτες: 50 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Bulgaria
73.5
THE ALBANIANS
26.5
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Dolly's Superstars
1
THE ALBANIANS
7
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team  Libya
5.5
THE ALBANIANS
14.5
Παίκτες: 50 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Poland
74.5
THE ALBANIANS
25.5
Παίκτες: 50 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team of the Czech Republic
63.5
THE ALBANIANS
36.5
Παίκτες: 22 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Indonesia
30.5
THE ALBANIANS
13.5
Παίκτες: 20 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Bosnia and Herzegovina
18.5
THE ALBANIANS
21.5
Παίκτες: 51 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
THE ALBANIANS
36.5
Team Armenia
65.5
Παίκτες: 52 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Moldova
52
THE ALBANIANS
52
Παίκτες: 53 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Belarus
60
THE ALBANIANS
46
Παίκτες: 21 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Sweden
23
THE ALBANIANS
19
Παίκτες: 20 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team México
20.5
THE ALBANIANS
19.5
Παίκτες: 50 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
THE ALBANIANS
38.5
Team Brazil
61.5