Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1400 - 1700 3 ημέρες/κίνηση
run with the Wolf
2
The International Chess Club
0
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: 1400 - 1700 3 ημέρες/κίνηση
Team WFM Monika
5.5
The International Chess Club
4.5
Παίκτες: 13 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
run with the Wolf
11
The International Chess Club
15
Παίκτες: 14 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
The International Chess Club
10.5
Croatian Chess Temple
17.5
Παίκτες: 11 Βαθμολογία: < 1777 3 ημέρες/κίνηση
La Belle France
16.5
The International Chess Club
5.5
Παίκτες: 19 Βαθμολογία: Ανοιχτό 14 ημέρες/κίνηση
run with the Wolf
25
The International Chess Club
13
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
The International Chess Club
7.5
The Friendly Chess Club
16.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 1 ημέρα/κίνηση
The International Chess Club
5
THE CAT
5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: < 1200 1 ημέρα/κίνηση
The International Chess Club
4
The Great British Empire.
2
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: > 699 3 ημέρες/κίνηση
Team WFM Monika
4
The International Chess Club
2
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: < 1588 3 ημέρες/κίνηση
La Belle France
3.5
The International Chess Club
6.5
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: < 2000 3 ημέρες/κίνηση
TashkentCity
10.5
The International Chess Club
5.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: < 2000 5 ημέρες/κίνηση
Historical Association
4
The International Chess Club
2
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
The International Chess Club
3.5
Chess School
12.5
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
7
The International Chess Club
1
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: < 1625 3 ημέρες/κίνηση
La Belle France
3.5
The International Chess Club
2.5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1799 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
2
The International Chess Club
0
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: < 1699 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
7
The International Chess Club
3
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 14 ημέρες/κίνηση
Easter Island
8
The International Chess Club
2
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: < 1599 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
5
The International Chess Club
5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1400 - 1600 3 ημέρες/κίνηση
Chess Unlimited
1
The International Chess Club
1
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: < 1499 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
3.5
The International Chess Club
4.5
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: < 1499 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
3
The International Chess Club
1
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: < 1499 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
2
The International Chess Club
2
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 5 ημέρες/κίνηση
THE WOODPUSHERS
8
The International Chess Club
8