4100
Συνολικοί πόντοι
20%
Κερδισμένοι αγώνες
#610
Σημερινή κατάταξη
Ανοιχτοί Αγώνες
King's Gambit Masters
Παίκτες: 1-4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση Έναρξη: Ρώτησε το Διαχειριστή
The "G" Group
4
King's Gambit Masters
2
Αγώνες σε εξέλιξη
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 75% Ολοκληρώθηκε
CHESS - VIET NAM
3
The "G" Group
0
Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Chess4All
2
The "G" Group
0
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
The "G" Group
2
The Great British Empire.
0
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: < 1399 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
3
The "G" Group
1
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
The "G" Group
2
TEAM EUROPE
6
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: < 1499 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
2
The "G" Group
2
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 2 ημέρες/κίνηση
The "G" Group
0
DORU-66 AND HIS BEST FRIENDS
6
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Gravity Team
2
The "G" Group
0
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
The "G" Group
2
Chess School
4
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Philippine Critical Movers
4
The "G" Group
4
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: Ανοιχτό 2 ημέρες/κίνηση
The "G" Group
0
Breitenschach
2