Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
United Chess Warlords
1
Alexandra Kosteniuk FANCLUB
1
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Blade, The Daywalker
1
United Chess Warlords
3
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
1
United Chess Warlords
8
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: 200 - 2100 3 ημέρες/κίνηση
United Chess Warlords
11
✮ Master Catur Indonesia ✮
13
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
5
United Chess Warlords
5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
3
United Chess Warlords
7
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
9
United Chess Warlords
5
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
WILD BIRDS
9
United Chess Warlords
5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
✮ Master Catur Indonesia ✮
3.5
United Chess Warlords
6.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
5.5
United Chess Warlords
4.5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Tank
2
United Chess Warlords
0
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 5 ημέρες/κίνηση
LionHearts United
7
United Chess Warlords
5
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 5 ημέρες/κίνηση
The Celts
3.5
United Chess Warlords
8.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
The Canada and America Chess Club
1
United Chess Warlords
5
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Kazakhstan
1
United Chess Warlords
7
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
BK Academy of Chess
3
United Chess Warlords
1
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Windmill Fighters
1
United Chess Warlords
5
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
4.5
United Chess Warlords
7.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 14 ημέρες/κίνηση
BK Academy of Chess
5
United Chess Warlords
5
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: 1400 - 2300 3 ημέρες/κίνηση
United Chess Warlords
7.5
Team Kazakhstan
8.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Poland's FINEST
4.5
United Chess Warlords
1.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
2.5
United Chess Warlords
7.5
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
5.5
United Chess Warlords
8.5
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: > 1300 3 ημέρες/κίνηση
Chess Society
4.5
United Chess Warlords
7.5
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: < 1900 3 ημέρες/κίνηση
United Chess Warlords
2
Arab chess players
10