441
Συνολικοί πόντοι
33%
Κερδισμένοι αγώνες
#1912
Σημερινή κατάταξη
Ανοιχτοί Αγώνες
Παίκτες: 1-17 Βαθμολογία: 750 - 1750 3 ημέρες/κίνηση Έναρξη: 1 Νοε 2020, 2:00 μ.μ.
22
9
Παίκτες: 5+ Βαθμολογία: < 2000 1 ημέρα/κίνηση Έναρξη: 15 Νοε 2020, 12:01 μ.μ.
2
6
Αγώνες σε εξέλιξη
Παίκτες: 26 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 98.08% Ολοκληρώθηκε
36.5
14.5
Παίκτες: 13 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 96.15% Ολοκληρώθηκε
9.5
15.5
Παίκτες: 17 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 94.12% Ολοκληρώθηκε
11.5
20.5
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: < 2150 3 ημέρες/κίνηση 87.5% Ολοκληρώθηκε
3
4
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: < 1600 3 ημέρες/κίνηση 87.5% Ολοκληρώθηκε
7.5
6.5
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 79.17% Ολοκληρώθηκε
13
6
Παίκτες: 11 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 77.27% Ολοκληρώθηκε
2.5
14.5
Παίκτες: 13 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 30.77% Ολοκληρώθηκε
6
2
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: < 1850 3 ημέρες/κίνηση 0% Ολοκληρώθηκε
0
0
Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: < 1600 3 ημέρες/κίνηση
16
8
Παίκτες: 9 Βαθμολογία: < 1800 2 ημέρες/κίνηση
11.5
6.5
Παίκτες: 17 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
15
19
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
2
14
Παίκτες: 20 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
27.5
12.5
Παίκτες: 14 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
21
7
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
8
2
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
7
3
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
13
11
Παίκτες: 16 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
9.5
22.5