Παίκτες: 26 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
36.5
15.5
Παίκτες: 17 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
11.5
22.5
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: < 1600 3 ημέρες/κίνηση
16
8
Παίκτες: 9 Βαθμολογία: < 1800 2 ημέρες/κίνηση
11.5
6.5
Παίκτες: 17 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
15
19
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
2
14
Παίκτες: 20 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
27.5
12.5
Παίκτες: 14 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
21
7
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
8
2
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
7
3
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
13
11
Παίκτες: 16 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
9.5
22.5
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
10
6
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: < 1200 3 ημέρες/κίνηση
8.5
7.5
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
10.5
9.5
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
7.5
16.5
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
2
12
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
8
6
Παίκτες: 19 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
21
17
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
9.5
6.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: 1301 - 1700 3 ημέρες/κίνηση
0
6
Παίκτες: 13 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
8.5
17.5
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
10.5
9.5
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: 800 - 1300 3 ημέρες/κίνηση
11
5
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
9
3