Παίκτες Αποτέλεσμα Ακρίβεια Κινήσεις Ημερομηνία
10 λεπτά
0
1
Ανάλυση 66 29 Μαΐ 2020
5 λεπτά
sembox (1162)
Rakeli (1209)
0
1
17.4
35.7
13 28 Μαΐ 2020
10 λεπτά
Rakeli (1202)
urunji (1214)
1
0
Ανάλυση 20 23 Μαΐ 2020
10 λεπτά
0
1
Ανάλυση 37 23 Μαΐ 2020
10 λεπτά
Rakeli (1184)
0
1
Ανάλυση 67 22 Μαΐ 2020
10 λεπτά
0
1
Ανάλυση 35 22 Μαΐ 2020
10 λεπτά
ferjani (1163)
Rakeli (1199)
0
1
Ανάλυση 32 22 Μαΐ 2020
10 λεπτά
Rakeli (1191)
1
0
Ανάλυση 24 22 Μαΐ 2020
5 λεπτά
Rakeli (1183)
botkin28 (1185)
0
1
Ανάλυση 53 19 Μαΐ 2020
5 λεπτά
rbnhs (1232)
Rakeli (1191)
1
0
Ανάλυση 29 17 Μαΐ 2020
10 λεπτά
Rakeli (1198)
SOS1982 (1181)
1
0
Ανάλυση 38 13 Μαΐ 2020
10 λεπτά
1
0
Ανάλυση 58 13 Μαΐ 2020
10 λεπτά
miachia (1206)
Rakeli (1198)
0
1
Ανάλυση 31 13 Μαΐ 2020
10 λεπτά
½
½
Ανάλυση 79 8 Μαΐ 2020
10 λεπτά
0
1
Ανάλυση 62 7 Μαΐ 2020
10 λεπτά
fecormar (1161)
Rakeli (1179)
1
0
Ανάλυση 52 5 Μαΐ 2020
10 λεπτά
Rakeli (1188)
HKNiru (1135)
1
0
Ανάλυση 54 5 Μαΐ 2020
10 λεπτά
Rakeli (1181)
1
0
Ανάλυση 44 4 Μαΐ 2020
10 λεπτά
Rakeli (1183)
0
1
Ανάλυση 28 4 Μαΐ 2020
10 λεπτά
1
0
Ανάλυση 40 4 Μαΐ 2020
10 λεπτά
0
1
Ανάλυση 14 4 Μαΐ 2020
10 λεπτά
Rakeli (1167)
1
0
Ανάλυση 31 29 Απρ 2020
10 λεπτά
0
1
Ανάλυση 50 28 Απρ 2020
10 λεπτά
Rakeli (1179)
1
0
Ανάλυση 40 25 Απρ 2020
10 λεπτά
1
0
Ανάλυση 36 23 Απρ 2020
10 λεπτά
1
0
Ανάλυση 31 21 Απρ 2020
10 λεπτά
Rakeli (1173)
0
1
47.4
94.8
28 15 Απρ 2020
5 λεπτά
manolll (1116)
Rakeli (1175)
0
1
Ανάλυση 21 15 Απρ 2020
5 λεπτά
1
0
Ανάλυση 5 11 Απρ 2020
10 λεπτά
Nadimi7 (1196)
Rakeli (1174)
1
0
Ανάλυση 25 11 Απρ 2020
5 λεπτά
Rakeli (1182)
mjr21709 (1230)
0
1
Ανάλυση 41 7 Απρ 2020
10 λεπτά
Midyat1 (1221)
Rakeli (1189)
1
0
Ανάλυση 42 7 Απρ 2020
5 λεπτά
Rakeli (1197)
0
1
Ανάλυση 24 2 Απρ 2020
5 λεπτά
0
1
Ανάλυση 30 2 Απρ 2020
5 λεπτά
1
0
Ανάλυση 52 2 Απρ 2020
5 λεπτά
0
1
Ανάλυση 32 2 Απρ 2020
10 λεπτά
Rakeli (1230)
0
1
Ανάλυση 42 26 Μαρ 2020
5 λεπτά
Rakeli (1238)
1
0
Ανάλυση 34 25 Μαρ 2020
5 λεπτά
1
0
Ανάλυση 28 25 Μαρ 2020
5 λεπτά
Rakeli (1257)
batazava (1273)
1
0
Ανάλυση 39 25 Μαρ 2020
10 λεπτά
1
0
Ανάλυση 47 21 Μαρ 2020
5 λεπτά
0
1
Ανάλυση 26 19 Μαρ 2020
5 λεπτά
Rakeli (1232)
Cano2018 (1250)
0
1
Ανάλυση 37 16 Μαρ 2020
10 λεπτά
Rakeli (1240)
0
1
Ανάλυση 64 16 Μαρ 2020
5 λεπτά
0
1
Ανάλυση 57 14 Μαρ 2020
10 λεπτά
1
0
Ανάλυση 61 13 Μαρ 2020
10 λεπτά
0
1
Ανάλυση 48 6 Μαρ 2020
10 λεπτά
0
1
Ανάλυση 22 6 Μαρ 2020
10 λεπτά
1
0
Ανάλυση 6 6 Μαρ 2020
10 λεπτά
1
0
Ανάλυση 27 6 Μαρ 2020
Αρχείο Παρτίδων