Σύλλογος Αγώνες Νίκη Πόντοι
#1 5 20% 5
#2 4 25% 5
#3 1 100% 0
#4 1 0% 0
#5 4 25% 0
#6 1 0% 0