NẾU BẠN JOIN CLUB THÌ BẠN SẼ TRỞ THÀNH ADMIN.

 IF YOU JOIN THE CLUB, YOU WILL BE ADMIN.