Privaatsuspoliitika

Järgnev tekst on ainult teavituslik tõlge. Ainus õiguslikult pädev versioon on saadaval inglise keeles.

Jõustumiskuupäev: December 19, 2019

Chess.com, LLC ("me") käitab veebilehte chess.com ja mobiilirakendust chess.com ("teenus").

See leht teavitab Sind meie eeskirjade kohta, mis puudutavad isiklike andmete kogumist, kasutamist ja avalikustamist, kui kasutad meie Teenust, ning tutvustab valikuid, mis Sul seoses nende andmetega on.

Me kasutame Su teavet, et pakkuda ja parandada meie Teenust. Meie teenuse kasutamisega nõustud andmete kogumisega ja kasutamisega vastavuses selle eeskirjaga. Kui teisiti ei ole selles privaatsuseeskirjas määratletud, on mõistetel selles privaatsuseeskirjas samad tähendused nagu meie kasutustingimustes.

Mõisted

Teenus

Teenuse all mõeldakse Chess.com, LLC poolt käitatavat chess.com veebilehte ja chess.com mobiilirakendust

Isikuandmed

Isikuandmed tähendavad andmeid elava isiku kohta, keda saab nende andmete järgi identifitseerida (või nende või muude andmete järgi, mis on meie valduses või mis tõenäoliselt saavad meie valdusesse).

Kasutusandmed

Kasutusandmed on automaatselt kogutavad andmed, mis on tekkinud kas Teenuse kasutamisest või Teenuse enda infrastruktuurist (näiteks lehe külastuse kestus).

Küpsised

Küpsised on väikesed andmehulgad, mida hoitakse sinu seadmes (arvutis või mobiilis).

Vastutav töötleja

Vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes (kas üksi või ühiselt või koos teiste isikutega) määratleb eesmärgid ja viisi, kuidas isikuandmeid töödeldakse või tuleb töödelda. Käesolevas privaatsuseeskirjas oleme meie sinu isikuandmete vastutav töötleja.

Andmetöötlejad (või teenusepakkujad)

Andmetöötleja – mistahes füüsiline või juriidiline isik, kaasa arvatud teenusepakkuja, kes töötleb andmeid vastutava töötleja nimel. Me võime kasutada erinevate andmetöötlejate teenuseid, et sinu andmeid tõhusamalt töödelda.

Andmesubjekt (või kasutaja)

Andmesubjekt on iga elav isik, kes kasutab meie teenust ja on isikuandmete subjekt.

Teabe kogumine ja kasutamine

Me kogume erinevat tüüpi teavet erinevatel eesmärkidel, et pakkuda ja arendada meie Teenust Sinu jaoks.

Kogutavad andmetüübid

Isikuandmed

Meie Teenust kasutades võime paluda Sul jagada teatud isiklikult tuvastatavat teavet, mida on võimalik kasutada Sinuga kontakteerumiseks või Sinu tuvastamiseks ("Isiklik teave"). Isiklikult tuvastatav teave võib sisaldada, kuid ei ole limiteeritud, järgmiste asjadega:

 • Vajaminev teave (chess.com kasutajanimi ja kas emaili aadress, Google’i avalik ID või Facebook’i avalik ID)
 • Valikuline teave (eesnimi, perekonnanimi, muu isikukirjeldus)
 • Küpsised ja kasutusandmed

Me võime kasutada Sinu isikuandmeid, et edastada Sulle uudiskirju või reklaammaterjali ning muud teavet, mis võib Sind huvitada. Sa võid loobuda neist asjadest, kui kasutad vastavat emailis asuvat linki või juhiseid, või meiega kontakteerudes.

Kasutusandmed

Me võime koguda ka teavet, mille Sinu veebilehitseja saadab siis, kui kasutad meie Teenust, või kui kasutad meie Teenust läbi mobiilseadme (“kasutusandmed”).

Need kasutusandmed võivad sisaldada informatsiooni nagu Su arvuti internetiprotokolli aadress (IP-aadress), veebilehitseja tüüp, veebilehitseja versioon, meie Teenuse lehed, mida külastad, Sinu külastuse aeg ja kuupäev, kulutatud aeg nendel lehtedel, ainulaadsed seadme identifikaatorid ja muud diagnostilised andmed.

Kui Sa kasutad meie Teenust mobiilseadme kaudu, siis need Kasutusandmed võivad sisaldada teavet nagu Sinu mobiikseadme tüüp, Sinu mobiilseadme ainulaadne ID, Sinu mobiilseadme IP-aadress, Sinu mobiilseadme operatsioonisüsteem, Sinu kasutatav mobiilne veebilehitseja, ainulaadsed seadme identifikaatorid ja muu diagnostiline teave.

Küpsiseandmete jälgimine

Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et jälgida tegevust meie Teenuse kasutamisel ja hoida teatud teavet.

Küpsised on väikesed andmefailid, mis võivad sisaldada kordumatut anonüümset identifikaatorit. Küpsised saadetakse sinu sirvikule veebilehelt ja neid hoitakse sinu seadmes. Teised kasutatavad jälgimistehnoloogiad on majakad, sildid ja skriptid, mis koguvad ja jälgivad teavet ning parandavad ja analüüsivad meie Teenust.

Sa saad juhendada oma veebilehitsejat keelduma kõigist küpsistest või andma märku, kui küpsis on saatmisel. Kuid, kui Sa ei nõustu küpsistega, ei pruugi Sa saada kasutada osa meie Teenuse funktsionaalsusest.

Näited küpsistest, mida kasutame:

 • Seansiküpsised. Kasutame seansiküpsiseid, et hoida sind meie teenusesse sisse logituna.
 • Eelistuste küpsised. Eelistuste küpsiseid kasutame sinu eelistuste ja erinevate seadistuste meelespidamiseks.
 • Turvaküpsised.Turvaküpsiseid kasutame turvaeesmärgil.
 • Reklaamküpsised. Reklaamküpsiseid kasutatakse sinu huvidele vastavate ja asjakohaste reklaamide näitamiseks. Nendest küpsistest võid loobuda külastades Google reklaami ja -võrguprivaatsuse seadeid linkidel http://www.privacychoice.org/companies või http://www.aboutads.info/choices. Rohkem teavet selle käitumusliku reklaamtegevuse kohta leiad aadressil www.networkadvertising.org, kus saad sellest ka loobuda.

Andmete kasutus

Chess.com, LLC kasutab kogutud andmeid erinevatel eesmärkidel:

 • Et isikustada reklaami ja nähtavat sisu
 • Et pakkuda ja hooldada meie Teenust
 • Teavitamaks Sind muutustest meie Teenuse juures
 • Lubamaks Sul osaleda meie Teenuse interaktiivsetes funktsioonides, kui Sa soovid seda teha
 • Et pakkuda kliendituge
 • Kogumaks analüüsi või väärtuslikku teavet, et me saaksime oma Teenust parandada
 • Monitoorimaks meie Teenuse kasutamist
 • Et tuvastada, ennetada ja adresseerida tehnilisi probleeme
 • Et varustada Sind uudiste, eripakkumiste ja üldise teabega teiste meie pakutavate kaupade, teenuste ja ürituste kohta, mis on sarnased Sinu juba ostetutega või nendega, mille kohta oled uurinud, kui just Sa ei ole loobunud sellise teabe saamisest
 • Et viia läbi uurimusi ja pakkuda komplekteeritud anonüümset aruandlust meie üldise kasutajaskonna kohta sisemistele ja välimistele klientidele.

Kui sa oled pärit Euroopa Majanduspiirkonnast (EEA), siis Chess.com, LLC õiguslik alus isikliku informatsiooni kogumiseks ja kasutamiseks, nagu kirjeldatud selles Privaatsuseeskirjas, sõltub kogutud Isikuandmetest ja spetsiifilisest kontekstist, kus me seda kogume.

Chess.com, LLC võib töödelda sinu isikuandmeid, sest:

 • Me peame sinuga lepingu sõlmima
 • Sa oled meile andnud loa seda teha
 • Makse töötlemise eesmärgil
 • Et kuuletuda seadusele

Andmete säilitamine

Chess.com, LLC säilitab sinu isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vajalik selles privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärgil. Me säilitame ja kasutame sinu isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt siis, kui meil on vaja säilitada sinu andmeid vastavalt kohaldatavatele seadustele), vaidluste lahendamiseks ning täitmaks meie juriidilisi lepingud ja reegleid.

Chess.com, LLC säilitab muuhulgas kasutusandmeid sisekaemuse eesmärgil. Kasutusandmeid hoitakse üldiselt alles lühemat aega, välja arvatud juhud, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või teenuse funktsionaalsuse parandamiseks, või kui meil on õiguslik kohustus säilitada andmeid pikema aja vältel.

Andmete ülekandmine

Sinu teave, kaasa arvatud isiklik teave, võib saada edastatud — ja hoiustatud — arvutites, mis asuvad väljaspool Sinu osariiki, maakonda, riiki või muud riiklikku jurisdiktsiooni, kus andmekaitseseadused võivad olla teistsugused kui need on Sinu kodukoha jurisdiktsioonis.

Kui asud väljaspool Ameerika Ühendriike ja otsustad meiega teavet jagada, siis võta palun teatavaks, et me liigutame teabe, kaasaarvatud isikliku teabe, Ameerika Ühendriikidesse ja menetleme seda seal.

Sinu nõusolek selle privaatsuseeskirjaga, millele järgneb Sinu allumine sellisele teabele, tähendab Sinu nõusolekut selle ülekandega.

Chess.com, LLC võtab tarvitusele kõik mõistlikult vajalikud meetmed tagamaks, et sinu andmeid käideldakse turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning et sinu isikuandmeid ei edastataks mõnele organile või riigile piisava kontrollita, mis sisaldab sinu andmete ja muu isikuteabe turvalisust.

Andmete avalikustamine

Äritehing

Kui Chess.com, LLC osaleb ühinemises, omandamises või vara müügis, võidakse sinu isikuandmed edastada. Teavitame sind, enne kui su isikuandmed edastatakse ja selle suhtes hakatakse kohaldama teistsugust privaatsuspoliitikat.

Õiguskaitse avalikustamine

Kindlate tingimuste puhul võib Chess.com, LLC jagada Sinu isikuandmeid, kui seda nõuab seadus või kui avalikud võimud (näiteks kohus või riigiasutus) on esitanud vastava päringu.

Õiguslikud nõuded

Chess.com, LLC võib avaldada sinu isikuandmed heas usus, et see on vajalik:

 • Et täita õiguslikku kohustust
 • Kaitsmaks Chess.com, LLC õigusi ja vara
 • Hoidmaks ära või uurimaks võimalikku üleastumist seoses meie Teenusega
 • Kaitsmaks kõigi Teenuse kasutajate isiklikku turvalisust
 • Kaitsmaks juriidilise vastutuse eest

Andmete turvalisus

Sinu andmete turvalisus on meile oluline, kuid pea meeles, et mitte ükski ülekandemeetod internetis ega ükski elektroonilise hoiustamise meetod internetis ei ole 100% turvaline. Kuigi me püüame kasutada kommertsiaalselt vastuvõetavaid meetodeid kaitsmaks Sinu isiklikke andmeid, ei saa me garanteerida nende absoluutset turvalisust.

"Ära jälgi" signaalid

Me ei toeta Do Not Track-i (“DNT”). Do Not Track on funktsionaalsus, mille saad oma veebilehitsejas sätestada, et teavitada veebilehti, et Sa ei soovi, et Sind jälgitaks.

Sa võid võimaldada või keelata Do Not Track funktsionaalsuse, külastades oma veebilehitseja sätete lehekülge.

Sinu andmekaitset puudutavad õigused üldise andmete kaitse määruse (GDPR) kohaselt

Kui oled Euroopa Majanduspiirkonnas (EEA) resideeruv elanik, siis on sul kindlad andmekaitseõigused. Chess.com, LLC eesmärgiks on astuda mõistlikke samme lubamaks sul korrigeerida, parandada, kustutada või piirata sinu Isikuandmete kasutamist.

Kui soovid teada saada, missugust isiklikku teavet me sinu kohta omame ja kui soovid, et see eemaldataks meie süsteemidest, palun kontakteeru meiega.

Sa saad redigeerida oma Chess.com kasutajateavet mistahes ajal. Teatud tingimustes on Sul järgmised andmekaitset puudutavad õigused:

 • Õigus näha, muuta ja kustutada teavet, mis meil sinu kohta on. Võimaluse korral saad näha, muuta või nõuda oma isiklike andmete kustutamist otse oma konto seadete juures. Kui pole võimalik seda ise teha, pöördu palun abi saamiseks meie poole.
 • Parandamisõigus. Sul on õigus oma teavet parandada, kui see on vale või puudulik.
 • Õigus vastu vaielda. Sul on õigus vaielda vastu sinu isikuandmete töötlemisele meie poolt.
 • Piiranguõigus. Sul on õigus nõuda meilt oma isikliku teabe töötlemise piiramist.
 • Andmete teisaldatavuse õigus. Sul on õigus saada koopia teabest, mis meil sinu kohta on, struktureeritud, masinloetavas ja üldkasutatavas vormingus.
 • Õigus nõusolek tagasi võtta. Sul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kui Chess.com, LLC tugines sinu nõusolekule sinu isikuandmete töötlemiseks.

Võta teatavaks, et võime paluda isiku tõendamist enne sellistele päringutele vastamist.

Sul on õigus esitada pretensioon andmekaitseorganitele seoses meiepoolse Sinu isikliku teabe hoiustamise ja kasutamisega. Lisateabe saamiseks kontakteeru palun oma kohaliku andmekaitseorganiga Euroopa Majanduspiirkonnas (EEA).

Teenusepakkujad

Me võime kasutada kolmandaid osapooli (nii firmasid ja eraisikuid), et hõlbustada meie Teenuse kasutamist (“Teenusepakkujad”), kaasa arvatud andmetöötlejaid, et pakkuda meie nimel Teenust, et viia läbi Teenusega seotud teenuseid või et aidata meil analüüsida meie Teenuse kasutamist.

Nendel kolmandatel osapooltel on ligipääs Sinu isiklikele andmetele ainult sooritamaks meie nimel neid ülesandeid, ja nad on kohustatud neid andmeid mitte avaldama või mistahes muul põhjusel jagama.

Analüütika

Me võime kasutada kolmandate osapoolte Teenusepakkujaid, et jälgida ja analüüsida meie Teenuse kasutamist.

Amplitude

Amplitude on veebianalüüsi teenus, mis jälgib ja raporteerib veebilehe liiklust. See kasutab kogutud andmeid, et jälgida ja monitoorida meie Teenuse kasutust.

Reklaam

Me võime kasutada kolmandate osapoolte Teenusepakkujaid näitamaks Sulle reklaami, et toetada ja pidada ülal oma Teenust.

Google AdSense DoubleClick küpsis

Kolmanda osapoole tarnijana kasutab Google küpsiseid meie teenuses reklaamide näitamiseks. Google Doubleclick küpsis võimaldab tal ja tema partneritel näidata meie kasutajaile reklaame, mis põhinevad nende meie teenuse ja teiste interneti veebilehtede külastustel.

Sa võid loobuda Double-Click Cookie kasutamisest huvipõhise reklaami peatamiseks, külastades Google Ads sätete veebilehte: http://www.google.com/ads/preferences.

Maksed

Me võime pakkuda raha maksvaid tooteid ja/või teenuseid meie Teenuse sees. Sellisel juhul kasutame kolmandate osapoolte teenuseid maksete teostamiseks (näiteks maksetöötlejad).

Me ei hoiusta ega kogu Sinu maksekaardi andmeid. See teave antakse otse meie kolmandate osapoolte maksetöötlejatele, kellepoolne Sinu isikliku teabe kasutamine on määratletud nende privaatsuseeskirjadega. Need maksetöötlejad peavad kinni PCI-DSS määratud normidest nii nagu on otsustatud PCI Security Standards Council'i poolt, mis on selliste firmade nagu Visa, Mastercard, American Express ja Discover ühisettevõtmine. PCI-DSS nõudmised aitavad kindlustada makseinformatsiooni turvalise töötlemise.

Makseteostajad, kellega me koostööd teeme, on:

Apple poe rakendusesisesed maksed

Nende privaatsuseeskirjad on nähtaval siin: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

Google Play Rakendusesisesed maksed

Nende privaatsuseeskirjad on nähtaval siin: https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

Nende privaatsuseeskirjad on nähtaval siin: https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

Nende privaatsuseeskirjad on nähtaval siin: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Meie Teenus võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mis ei ole meie poolt hallatud. Kui vajutad kolmanda osapoole lingile, viiakse Sind selle kolmanda osapoole veebilehele. Me soovitame tungivalt tutvuda iga külastatava veebilehe privaatsuseeskirjadega.

Me ei oma kontrolli ega vastutust kolmandate osapoolte veebilehtede ja teenuste sisu, privaatsuseeskirjade ega tavade üle.

Laste privaatsus

Chess.com ei suuna kedagi alla 18 aasta vanust ("last") oma teenust kasutama.

Me ei kogu teadlikult isiklikult tuvastatavat teavet kelleltki, kes on alla 18 aasta vana. Kui Sa oled vanem või hooldaja ja tead, et Sinu laps on varustanud meid isikliku teabega, palun võta meiega ühendust. Kui me saame teadlikuks, et oleme kogunud isiklikku teavet laste kohta ilma verifitseerimata või vanema nõusolekuta, astume samme, et eemaldada see teave meie serveritest.

PRIVAATSUSTEADAANNE CALIFORNIA ELANIKELE

See privaatsusteavitus California elanikele on täiendavaks teabeks privaatsuseeskirjas sisalduvale ja kehtib ainult kõigi külastajate, kasutajate ja teiste kohta, kes resideeruvad California osariigis. Me teavitame sellest, et olla vastavuses 2018. aastal jõustunud California tarbijate privaatsuse määrusega (CCPA). Kõik mõisted, mis on defineeritud CCPAs, omavad selles teavituses kasutatuna sama tähendust.

Sinu õigused ja valikud

CCPA võimaldab tarbijatele (California elanikele) kindlad õigused seoses nende isikliku teabega. California elanike privaatsusteavituse kohaselt sisaldab isiklik teave "isikuandmeid", "kasutusandmeid" ja "küpsiseid", nii nagu need terminid on defineeritud selles kasutuseeskirjas. See lõik kirjeldab Su CCPA õigusi ja selgitab, kuidas neid õigusi kasutada.

Juurdepääs spetsiifilisele informatsioonile ja andmete teisaldatavuse õigused

Sul on õigus esitada päring, et me avalikustaksime Sulle teavet selles osas, kuidas olema kogunud ja kasutanud Sinu isiklikku teavet viimase 12 kuu jooksul, juhul kui see ei ole toodud erandina CCPA all.

Kustutamise päringu õigused

Sul on ka õigus esitada päring, et me kustutaksime mistahes isikliku teabe, mida oleme Sinu käest kogunud ja hoiustanud, välja arvatud teatud erandite puhul.

Tunne oma õigusi ligipääsetavuse, andmete ülekantavuse ja kustutamise osas

Et teostada ligipääsu, andmete teisaldatavuse ja kustutamise õigusi, mida on kirjeldatud ülal, palun esitada verifitseeritav tarbijapäring meile järgneval teel:

Telefon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
E-post: support@chess.com
Postiaadress:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 94097

Et olla kontrollitav, peab Su päring:

 • Andma piisavalt teavet, mis võimaldab meil mõistlikult kinnitada, et Sina oled isik, kelle kohta me kogusime isikuandmeid või volitatud esindaja.
 • Peab päring olema kirjeldatud piisavalt detailselt, et saaksime sellest õigesti aru, seda hinnata ja sellele vastata.

Me ei saa vastata Su päringule ega varustada Sind isikuandmetega, kui me ei saa kontrollida Su identiteeti või õigust teha vastavat päringut ning kinnitada, et isikuandmed on Sinuga seotud.

Ainult Sina või isik, kes on registreeritud California osariigisekretäri juures sinu nimel kõnelema, võib teha verifitseeritava tarbijapäringu Sinu isikuandmete kohta. Lisaks võid teha verifitseeritava tarbijapäringu oma alaealise lapse nimel.

Mittediskrimineerimine

Me ei diskrimineeri Sinu vastu, kui Sa ei kasuta oma CCPA õigusi. Kui just ei ole CCPA poolt lubatud, siis me ei: (i) keela Sulle kaupu ega teenuseid; (ii) küsi Sinult erinevaid hindu kaupade või teenuste eest, kaasaarvatud allahindluste ja muude hüvitiste või trahvide kaudu; (iii) paku Sulle teistsugusel tasemel või kvaliteediga tooteid või teenuseid; ega (iv) paku, et Sa võtaksid vastu teistsuguse hinna eest tooteid või teenuseid või teistsuguse kvaliteediga tooteid või teenuseid.

Sinu isikuandmete müümine

Me ei müü ega ole müünud Sinu isikuandmeid kolmandatele osapooltele äri- või kaubanduslikel eesmärkidel 12 kuu jooksul, mis eelnesid selle privaatsuseeskirja jõustumisele, nii nagu saame aru mõiste “müüma” tähendusest CCPA all.

Isiklik teave, mida kogume, kasutame ja avalikustame

CCPA täpsustab isikliku teabe kategooriaid, mis on kaitstud CCPA all. Järgnev tabel annab informatsiooni isikliku teabe kohta, mida me kogume igas kategoorias ja allikate kohta, kust me neid andmeid kogume. Lisainformatsiooni saamiseks isiklike andmete kogumise kohta 12 kuud enne meie privaatsuseeskirjade jõustumist vaata pealkirja "Kogutud andmete tüübid" meie privaatsuseeskirjas. Me võime kasutada isiklikke andmeid äri- või kommertseesmärkidel, nagu kirjeldatud pealkirja all "Andmete kasutamine" meie privaatsuseeskirjas. Et saada teada, kuidas me jagame Sinu isiklikku teavet, vaata peatükke "Andmete avalikustamine", "Teenusepakkujad", "Analüütika" ja "Reklaamimine" meie privaatsuseeskirjas.

Isikliku teabe kategooria Isiklik teave, mida kogume selles kategoorias Isikliku teabe allikad
 1. Identifikaatorid
 • Päris nimi või pseudonüüm
 • IP-aadress(id)
 • E-maili aadress
 • Konto nimi (kasutajanimi) või muu kasutajatunnus
 • Telefoni teavituste sõned
 • Mõnede kontode puhul võidakse koguda spetsiifilisi kolmanda osapoole identifikaatoreid, mis on seotud maleteenustega (näiteks USCF või FIDE ID number)
 • Teave, mida meile annad
 • Teave, mida kogume Sinult automaatselt
 • Kolmanda osapoole teenusepakkuja
 1. Isikuandmete kategooriad, mis on toodud välja California kliendiandmete statuudis (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • ei ole kohaldatav
 • ei ole kohaldatav
 1. Kaitstud klassifikatsiooni karakteristikud California või riikliku seaduse kohaselt
 • ei ole kohaldatav
 • ei ole kohaldatav
 1. Kaubanduslik teave
 • ei ole kohaldatav
 • ei ole kohaldatav
 1. Biomeetrilised andmed
 • ei ole kohaldatav
 • ei ole kohaldatav
 1. Internet või muu sarnane võrgutegevus
 • Ainult chess.com-i otsinguajalugu
 • Teave, mida kogume Sinult automaatselt
 • Kolmanda osapoole teenusepakkuja
 1. Asukoha andmed
 • ei ole kohaldatav
 • ei ole kohaldatav
 1. Sensoorne teave
 • ei ole kohaldatav
 • ei ole kohaldatav
 1. Ameti- või töökohaalane teave
 • ei ole kohaldatav
 • ei ole kohaldatav
 1. Mitteavalik haridusalane teave (vastavalt perekondade haridusalaste õiguste ja privaatsuse eelnõule (20 U.S.C. sektsioon 1232g, 34 C.F.R. osa 99))
 • ei ole kohaldatav
 • ei ole kohaldatav
 1. Järeldused, mis on tuletatud muust isiklikust teabest
 • ei ole kohaldatav
 • ei ole kohaldatav

KONTAKTANDMED

Kui Sul on küsimusi või kommentaare selle teavituse või muu kohta, mis puudutab Chess.com, LLC poolt andmete kogumist ja kasutamist, nagu kirjeldatud meie Privaatsuseeskirjas, või kui soovid kasutada oma õigusi California osariigi seaduste kohaselt, siis kontakteeru meiega siin:

Telefon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
E-post: support@chess.com
Postiaadress:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 94097

TEADAANNE SELLE PRIVAATSUSEESKIRJA MUUDATUSTE KOHTA

Meil on õigus muuta oma privaatsuseeskirja oma suva järgi mistahes ajal. Kui me teeme muutusi oma privaatsuseeskirja, siis me (i) teavitame Sind emaili või teavituse teel meie Teenuses ja (ii) postitame uuendatud privaatsuseeskirja veebilehele ja uuendame privaatsuseeskirja kehtivuskuupäeva. Soovitame Sul privaatsuseeskiri aeg-ajalt üle vaadata.

Meie veebilehe jätkuv kasutamine Sinu poolt pärast muudatuste postitamist tähendab Sinu nõusolekut nende muudatustega.