book-open chess-board chess-move-alt chess-move chess-pawns crossed-swords diesis privacy rook-crossed

Harjoitukset

  • Pelaa keskeisiä asemia tietokonetta vastaan

  • Vahvista taktisia päätöksiä

  • Kehitä asemallista peliä

Harjoitukset