The_Knight_Manager
Mga nakamit (70)‎
Mga Medalya (163)‎
Mga Badge (1)‎
Cheers (23)‎
Mga Libro (15)‎