Viktor Korchnoi chess club

Soviet Union, Switzerland
257
Nob 24, 2020
121 (#492)
0 (#56104)