Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
7
5
Mga Manlalaro: 17 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
21.5
12.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: 1500 - 1800 3 araw/tira
7
11
Mga Manlalaro: 12 Rating: < 1800 3 araw/tira
9.5
14.5
Mga Manlalaro: 25 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
21.5
28.5
Mga Manlalaro: 18 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
16
20
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
2.5
7.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: < 1500 3 araw/tira
6
6
Mga Manlalaro: 12 Rating: < 1600 3 araw/tira
12.5
11.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: > 1800 3 araw/tira
5.5
4.5
Mga Manlalaro: 11 Rating: 1500 - 1800 3 araw/tira
10
12
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
1
9
10
12
Mga Manlalaro: 12 Rating: < 1600 3 araw/tira
11.5
12.5
Mga Manlalaro: 11 Rating: < 1600 3 araw/tira
15
7
Mga Manlalaro: 12 Rating: < 1600 3 araw/tira
13.5
10.5
Mga Manlalaro: 11 Rating: < 1800 3 araw/tira
7
15
Mga Manlalaro: 25 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
29.5
20.5
Mga Manlalaro: 12 Rating: < 1800 3 araw/tira
11.5
12.5
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 2 araw/tira
17.5
6.5
Mga Manlalaro: 22 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
9
35
Mga Manlalaro: 15 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
20
10
Mga Manlalaro: 11 Rating: < 1600 2 araw/tira
11.5
10.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: < 1500 3 araw/tira
4
8
Mga Manlalaro: 12 Rating: < 1800 3 araw/tira
9.5
14.5