Mga Manlalaro: 13 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 96.15% Kumpleto
18
7
Mga Manlalaro: 25 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 96% Kumpleto
29
19
Mga Manlalaro: 17 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 94.12% Kumpleto
12
20
3.5
11.5
6.5
6.5
Mga Manlalaro: 13 Rating: Para sa Lahat 2 araw/tira 92.31% Kumpleto
15.5
8.5
Mga Manlalaro: 17 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 91.18% Kumpleto
18.5
12.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: < 1400 3 araw/tira 90% Kumpleto
3
6
Mga Manlalaro: 4 Rating: 1450 - 1750 3 araw/tira 87.5% Kumpleto
3.5
3.5
Mga Manlalaro: 16 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 84.38% Kumpleto
22.5
4.5
Mga Manlalaro: 16 Rating: < 1200 3 araw/tira 84.38% Kumpleto
11
16
Mga Manlalaro: 6 Rating: 1250 - 1750 3 araw/tira 83.33% Kumpleto
5
5
Mga Manlalaro: 3 Rating: < 1000 3 araw/tira 83.33% Kumpleto
4.5
0.5
Mga Manlalaro: 3 Rating: 1100 - 1200 3 araw/tira 83.33% Kumpleto
2
3
Mga Manlalaro: 25 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 82% Kumpleto
25.5
15.5
Mga Manlalaro: 28 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 80.36% Kumpleto
30
15
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 80% Kumpleto
6
2
Mga Manlalaro: 18 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 75% Kumpleto
21
6
Mga Manlalaro: 2 Rating: 1600 - 1800 3 araw/tira 75% Kumpleto
2.5
0.5
Mga Manlalaro: 4 Rating: 1400 - 1800 3 araw/tira 75% Kumpleto
0.5
5.5
Mga Manlalaro: 2 Rating: 1675 - 1900 3 araw/tira 75% Kumpleto
2.5
0.5
Mga Manlalaro: 4 Rating: 1425 - 1675 3 araw/tira 75% Kumpleto
2.5
3.5
Mga Manlalaro: 4 Rating: < 1700 3 araw/tira 75% Kumpleto
3
3
Mga Manlalaro: 2 Rating: 1400 - 1500 3 araw/tira 75% Kumpleto
2
1
Mga Manlalaro: 2 Rating: < 1200 3 araw/tira 75% Kumpleto
0
3