Mga Natapos na Laro
Mga Manlalaro: 4 Rating: < 1650 2 araw/tira
Ambassadors of Chess
8
Anand's Group
0
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Anand's Group
4
Alekhine Chess Club
8
Mga Manlalaro: 15 Rating: < 2000 3 araw/tira
Anand's Group
11.5
Team Pakistan
18.5
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 2 araw/tira
Anand's Group
6.5
Unikat - Automat Team
17.5
Mga Manlalaro: 16 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Anand's Group
5.5
Chess School
26.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: < 1500 3 araw/tira
Anand's Group
3
Chess School
15
Mga Manlalaro: 9 Rating: > 1200 3 araw/tira
Anand's Group
3
Team Chess lovers International
15
Mga Manlalaro: 9 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Active Turn-Based Tournament Players
14
Anand's Group
4
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 2 araw/tira
Anand's Group
5
CHOCOLATE II
5
Mga Manlalaro: 11 Rating: Para sa Lahat 2 araw/tira
Anand's Group
5.5
The Not Wanteds
16.5
Mga Manlalaro: 1 Rating: Para sa Lahat 1 araw/tira
Anand's Group
2
Stratford School United
0
Mga Manlalaro: 9 Rating: < 1500 2 araw/tira
Anand's Group
5
Chess School
13
Mga Manlalaro: 7 Rating: > 1200 3 araw/tira
Anand's Group
7.5
Celtic Warriors
6.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: > 1200 3 araw/tira
Anand's Group
5
FIGHTING GLADIATORS
13
Mga Manlalaro: 13 Rating: > 1199 3 araw/tira
Anand's Group
7
BREAKING BAD
19
Mga Manlalaro: 8 Rating: < 1500 2 araw/tira
Anand's Group
2
JUNGLE TEAM
14
Mga Manlalaro: 9 Rating: < 2000 3 araw/tira
Anand's Group
9.5
ASIA
8.5
Mga Manlalaro: 8 Rating: 1400 - 1850 3 araw/tira
Anand's Group
8.5
IRON MAIDEN
7.5
Mga Manlalaro: 2 Rating: < 1350 2 araw/tira
Anand's Group
0
Hungarian Chess Group
4
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Anand's Group
5
DORU-66 AND HIS BEST FRIENDS
11
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 2 araw/tira
Anand's Group
5.5
*Haddad ROYAL CHESS CLUB  ( LOVE - PEACE - RESPECT )
18.5
Mga Manlalaro: 10 Rating: > 1150 3 araw/tira
Anand's Group
8
Arab Union الاتحاد العربي
12
Mga Manlalaro: 15 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Nimzowitsch Chess Club
23
Anand's Group
7
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 1 araw/tira
Anand's Group
5
Best Fighters
7
Mga Manlalaro: 14 Rating: Para sa Lahat 2 araw/tira
Anand's Group
7
Chess School
21