Mga Natapos na Laro
Mga Manlalaro: 1 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Armenian Juniors 1
Детвора России 1
Mga Manlalaro: 2 Rating: Para sa Lahat 2 araw/tira
Детвора России 2
Armenian Juniors 2
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
The Australian Junior Chess Team 5.5
Armenian Juniors 0.5
Mga Manlalaro: 2 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Armenian Juniors 1.5
Chess School 2.5
Mga Manlalaro: 7 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Canadian Juniors 7
Armenian Juniors 7
Mga Manlalaro: 5 Rating: > 200 3 araw/tira
Slovakia Juniors 2
Armenian Juniors 8
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Armenian Juniors 4.5
India Juniors 5.5