Mga Natapos na Laro
Mga Manlalaro: 4 Rating: > 1700 5 araw/tira
AttackingKnights 6
Historical Association 2
Mga Manlalaro: 4 Rating: > 1700 3 araw/tira
AttackingKnights 5
Historical Association 3
Mga Manlalaro: 2 Rating: > 1600 2 araw/tira
AttackingKnights 1
THE NOBLE KNIGHTS 3
Mga Manlalaro: 2 Rating: > 1500 2 araw/tira
AttackingKnights 3
The Global Chess Friends 1