Mga Manlalaro: 7 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
6
8
Mga Manlalaro: 4 Rating: Para sa Lahat 2 araw/tira
4
4
Mga Manlalaro: 2 Rating: 1 - 3000 3 araw/tira
4
0
Mga Manlalaro: 4 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
0.5
7.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
5
7
Mga Manlalaro: 4 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
8
0
Mga Manlalaro: 4 Rating: Para sa Lahat 1 araw/tira
4
4
Mga Manlalaro: 1 Rating: 0 - 1500 1 araw/tira
0
2