Mga Manlalaro: 68 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
27
109
Mga Manlalaro: 97 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
62
132
Mga Manlalaro: 34 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
7.5
60.5
Mga Manlalaro: 40 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
60
20
7.5
4.5
Mga Manlalaro: 48 Rating: < 1800 3 araw/tira
60.5
35.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: 1600 - 1800 3 araw/tira
7.5
10.5
Mga Manlalaro: 24 Rating: < 2150 3 araw/tira
16.5
31.5
Mga Manlalaro: 112 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
53
171
Mga Manlalaro: 140 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
175
105
Mga Manlalaro: 9 Rating: 1400 - 1600 3 araw/tira
10.5
7.5
Mga Manlalaro: 39 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
65.5
12.5
Mga Manlalaro: 40 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
59
21
Mga Manlalaro: 40 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
61
19
Mga Manlalaro: 52 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
69.5
34.5
Mga Manlalaro: 43 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
63.5
22.5
Mga Manlalaro: 21 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
1
41
Mga Manlalaro: 119 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
149.5
88.5
Mga Manlalaro: 24 Rating: < 1800 3 araw/tira
29
19
Mga Manlalaro: 30 Rating: < 1800 3 araw/tira
39
21
Mga Manlalaro: 58 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
95.5
20.5
Mga Manlalaro: 43 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
60
26
Mga Manlalaro: 49 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
73
25
Mga Manlalaro: 57 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
15
99
Mga Manlalaro: 49 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
25
73