Mga Manlalaro: 15 Rating: 1250 - 1650 5 araw/tira
19
11
Mga Manlalaro: 27 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
32.5
21.5
Mga Manlalaro: 31 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
36
26
Mga Manlalaro: 15 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
9
21
Mga Manlalaro: 43 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
22.5
63.5
Mga Manlalaro: 19 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
26
12
Mga Manlalaro: 9 Rating: 1400 - 1600 3 araw/tira
8
10
Mga Manlalaro: 33 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
44
22
Mga Manlalaro: 27 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
30.5
23.5
Mga Manlalaro: 28 Rating: Para sa Lahat 5 araw/tira
22
34
34
10
16.5
11.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
2
10
Mga Manlalaro: 3 Rating: < 1499 3 araw/tira
1.5
4.5
Mga Manlalaro: 20 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
33.5
6.5
Mga Manlalaro: 21 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
8.5
33.5
Mga Manlalaro: 1 Rating: < 1000 3 araw/tira
2
0
Mga Manlalaro: 3 Rating: < 1499 3 araw/tira
0
6
Mga Manlalaro: 17 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
22
12
Mga Manlalaro: 14 Rating: < 2100 2 araw/tira
14
14
Mga Manlalaro: 21 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
22.5
19.5
Mga Manlalaro: 26 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
19.5
32.5
Mga Manlalaro: 28 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
32.5
23.5
Mga Manlalaro: 79 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
68
90