Mga Natapos na Laro

Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
3.5
12.5
Mga Manlalaro: 40 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
28
52
7
7
Mga Manlalaro: 34 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
43.5
24.5
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
9.5
6.5
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
3
13
Mga Manlalaro: 10 Rating: < 1700 3 araw/tira
8
12
4.5
3.5
Mga Manlalaro: 23 Rating: Para sa Lahat 1 araw/tira
30.5
15.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: 600 - 1200 3 araw/tira
8
10
Mga Manlalaro: 15 Rating: < 1400 3 araw/tira
18.5
11.5
Mga Manlalaro: 83 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
94
72
Mga Manlalaro: 23 Rating: < 1400 3 araw/tira
23
23
Mga Manlalaro: 80 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
55
105
Mga Manlalaro: 26 Rating: < 1600 3 araw/tira
29
23
Mga Manlalaro: 27 Rating: < 1800 3 araw/tira
28
26
Mga Manlalaro: 34 Rating: Para sa Lahat 1 araw/tira
27
41
14.5
9.5
Mga Manlalaro: 36 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
43.5
28.5
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
6.5
9.5
Mga Manlalaro: 28 Rating: < 1800 3 araw/tira
26
30
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
10.5
5.5
Mga Manlalaro: 2 Rating: 1600 - 1700 1 araw/tira
3
1