Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
6.5
13.5
Mga Manlalaro: 1 Rating: 1000 - 2500 3 araw/tira
0
2
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
12.5
11.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
2.5
9.5
Mga Manlalaro: 18 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
13
23
Mga Manlalaro: 5 Rating: 1000 - 1700 3 araw/tira
7.5
2.5
Mga Manlalaro: 15 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
7.5
22.5
Mga Manlalaro: 20 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
24.5
15.5
Mga Manlalaro: 35 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
25
45
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
6
10
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 2 araw/tira
13
7
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
10
0
Mga Manlalaro: 4 Rating: 200 - 2500 3 araw/tira
3
5
Mga Manlalaro: 6 Rating: 300 - 1299 3 araw/tira
5
7
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
7.5
2.5
Mga Manlalaro: 10 Rating: 500 - 2400 3 araw/tira
5
15
Mga Manlalaro: 26 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
40.5
11.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
8.5
1.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: 300 - 1299 3 araw/tira
6
6
Mga Manlalaro: 4 Rating: < 1500 5 araw/tira
2
6
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
8.5
7.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
5
7
Mga Manlalaro: 11 Rating: 100 - 3000 3 araw/tira
10.5
11.5
Mga Manlalaro: 19 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
25
13