Mga Natapos na Laro

Mga Manlalaro: 2 Rating: 1100 - 1350 3 araw/tira
2
2
Mga Manlalaro: 1 Rating: < 1300 3 araw/tira
0
2
Mga Manlalaro: 2 Rating: < 1300 3 araw/tira
1
3
Mga Manlalaro: 2 Rating: < 1300 3 araw/tira
3
1
Mga Manlalaro: 2 Rating: < 1300 3 araw/tira
2
2
Mga Manlalaro: 1 Rating: < 1300 3 araw/tira
0
2
Mga Manlalaro: 1 Rating: < 1300 3 araw/tira
0
2
Mga Manlalaro: 1 Rating: < 1300 3 araw/tira
0
2
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
11
9
Mga Manlalaro: 1 Rating: < 1300 3 araw/tira
0
2
Mga Manlalaro: 7 Rating: < 1600 3 araw/tira
2.5
11.5
Mga Manlalaro: 3 Rating: < 1300 3 araw/tira
5
1
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
8
4
Mga Manlalaro: 1 Rating: < 1300 3 araw/tira
2
0
Mga Manlalaro: 9 Rating: Para sa Lahat 2 araw/tira
4
14
Mga Manlalaro: 7 Rating: < 1700 3 araw/tira
7
7
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
10
10
Mga Manlalaro: 20 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
21.5
18.5
Mga Manlalaro: 12 Rating: 0 - 2500 5 araw/tira
6.5
17.5
Mga Manlalaro: 4 Rating: 1350 - 1750 3 araw/tira
4
4
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
8
12
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 5 araw/tira
5.5
14.5
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
10
10
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
10.5
9.5