Mga Natapos na Laro
Mga Manlalaro: 26 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 25.5
Team of Budapest 26.5
Mga Manlalaro: 22 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 24.5
Team Prishtina 19.5
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 17.5
Team Paris 6.5
Mga Manlalaro: 21 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team of Budapest 31.5
Grad Niš - City of Nis 10.5
Mga Manlalaro: 21 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 14.5
Biel-Bienne Team 27.5
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 8
Montauban 16
Mga Manlalaro: 15 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 12
Team Moscow 18
Mga Manlalaro: 13 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 19
Team Athens 7
Mga Manlalaro: 15 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Bratislava 15
Grad Niš - City of Nis 15
Mga Manlalaro: 18 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 14.5
Team Beograd 21.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Santa Fe Chess 7
Grad Niš - City of Nis 11
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 9
Bordeaux 15
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 17
Team Bristol 7
Mga Manlalaro: 17 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 15
Équipe Quebec team 19
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 19.5
Team Thessaloniki - MAΚEΔONIA 4.5
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Minsk 10.5
Grad Niš - City of Nis 13.5
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Metz The Chess TT Team 11.5
Grad Niš - City of Nis 12.5
Mga Manlalaro: 20 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team The Hague 20
Grad Niš - City of Nis 20
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 15.5
Team Bristol 8.5
Mga Manlalaro: 18 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 17.5
Team Beograd 18.5
Mga Manlalaro: 14 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Australia - Perth W.A. 17.5
Grad Niš - City of Nis 10.5
Mga Manlalaro: 17 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 9.5
Team Moscow 24.5
Mga Manlalaro: 13 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Kyiv 24
Grad Niš - City of Nis 2
Mga Manlalaro: 22 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 19.5
Team Bucharest 24.5
Mga Manlalaro: 14 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Grad Niš - City of Nis 21
Bordeaux 7