Mga Manlalaro: 29 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 98.28% Kumpleto
37
20
Mga Manlalaro: 20 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 97.5% Kumpleto
34
5
Mga Manlalaro: 29 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 96.55% Kumpleto
29
27
Mga Manlalaro: 12 Rating: < 1600 3 araw/tira 95.83% Kumpleto
12
11
Mga Manlalaro: 12 Rating: < 1800 3 araw/tira 95.83% Kumpleto
12
11
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 95.83% Kumpleto
14
9
Mga Manlalaro: 11 Rating: < 1400 3 araw/tira 95.45% Kumpleto
8.5
12.5
Mga Manlalaro: 11 Rating: < 1600 3 araw/tira 95.45% Kumpleto
13.5
7.5
Mga Manlalaro: 10 Rating: 1400 - 1600 3 araw/tira 95% Kumpleto
6
13
Mga Manlalaro: 8 Rating: 1600 - 1800 3 araw/tira 93.75% Kumpleto
8
7
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 91.67% Kumpleto
9
13
Mga Manlalaro: 22 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 90.91% Kumpleto
26
14
Mga Manlalaro: 27 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 90.74% Kumpleto
31
18
Mga Manlalaro: 5 Rating: 1800 - 2000 3 araw/tira 90% Kumpleto
4.5
4.5
Mga Manlalaro: 60 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 90% Kumpleto
43
65
Mga Manlalaro: 9 Rating: 1600 - 1800 3 araw/tira 88.89% Kumpleto
10.5
5.5
Mga Manlalaro: 23 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 86.96% Kumpleto
23
17
Mga Manlalaro: 25 Rating: < 1800 3 araw/tira 86% Kumpleto
25
18
Mga Manlalaro: 10 Rating: < 1500 3 araw/tira 85% Kumpleto
7
10
Mga Manlalaro: 23 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 84.78% Kumpleto
27.5
11.5
Mga Manlalaro: 11 Rating: < 1600 3 araw/tira 81.82% Kumpleto
9
9
Mga Manlalaro: 11 Rating: < 1400 3 araw/tira 77.27% Kumpleto
11
6
Mga Manlalaro: 4 Rating: 1800 - 2000 3 araw/tira 75% Kumpleto
5.5
0.5
Mga Manlalaro: 10 Rating: < 1500 3 araw/tira 75% Kumpleto
9
6
Mga Manlalaro: 25 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 74% Kumpleto
17.5
19.5