Mga Natapos na Laro

Mga Manlalaro: 18 Rating: Para sa Lahat 1 araw/tira
14.5
21.5
10.5
13.5
22
30
Mga Manlalaro: 5 Rating: < 1800 1 araw/tira
5
5
Mga Manlalaro: 2 Rating: Para sa Lahat 1 araw/tira
0
4
Mga Manlalaro: 15 Rating: 200 - 2003 14 araw/tira
6
24
Mga Manlalaro: 5 Rating: < 1800 1 araw/tira
2
8
15.5
12.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: < 1800 1 araw/tira
2
8
Mga Manlalaro: 7 Rating: Para sa Lahat 1 araw/tira
3.5
10.5
Mga Manlalaro: 4 Rating: < 1800 1 araw/tira
3
5
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 1 araw/tira
7.5
2.5
Mga Manlalaro: 3 Rating: < 1800 1 araw/tira
4
2
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 1 araw/tira
7
3
Mga Manlalaro: 11 Rating: 1 - 1600 1 araw/tira
6
16
Mga Manlalaro: 3 Rating: < 1200 1 araw/tira
3
3
Mga Manlalaro: 12 Rating: < 1800 1 araw/tira
17
7
Mga Manlalaro: 5 Rating: < 1800 1 araw/tira
7
3
Mga Manlalaro: 6 Rating: < 1800 1 araw/tira
3
9
Mga Manlalaro: 4 Rating: < 1800 1 araw/tira
6.5
1.5
Mga Manlalaro: 12 Rating: 1 - 1800 1 araw/tira
10
14
Mga Manlalaro: 1 Rating: < 1800 1 araw/tira
1.5
0.5
Mga Manlalaro: 21 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
32
10