12.5
7.5
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat
4.5
19.5
4
2
2
4
10.5
5.5
12
2
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat
3
7
8.5
3.5
3
1
7
5
Mga Manlalaro: 4 Rating: Para sa Lahat
6
2
1
5
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat
1
5
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat
4.5
5.5
9
3
10.5
7.5
1
5
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat
3
7
1.5
4.5
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat
7.5
8.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat
2.5
9.5
0
4