Mga Manlalaro: 45 Rating: Para sa Lahat
20.5
69.5
Mga Manlalaro: 51 Rating: Para sa Lahat
18
84
Mga Manlalaro: 49 Rating: Para sa Lahat
25
73
Mga Manlalaro: 572 Rating: Para sa Lahat
650.5
493.5
Mga Manlalaro: 724 Rating: Para sa Lahat
942
506
Mga Manlalaro: 602 Rating: Para sa Lahat
808
396
Mga Manlalaro: 52 Rating: < 1600
33.5
70.5
42
18
54.5
25.5
51
29
48.5
73.5
116
34
165
33
159
33
Mga Manlalaro: 212 Rating: Para sa Lahat
169
255
Mga Manlalaro: 279 Rating: Para sa Lahat
211.5
346.5
Mga Manlalaro: 246 Rating: Para sa Lahat
181.5
310.5
38
24
Mga Manlalaro: 27 Rating: Para sa Lahat
43
11
46.5
13.5
52.5
101.5
42.5
67.5
198
238
246
330