Mga Natapos na Laro

Mga Manlalaro: 34 Rating: < 2150 3 araw/tira
32
36
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
9
1
Mga Manlalaro: 26 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
31.5
20.5
Mga Manlalaro: 15 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
20.5
9.5
Mga Manlalaro: 22 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
19.5
24.5
Mga Manlalaro: 23 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
13.5
32.5
Mga Manlalaro: 17 Rating: < 1700 3 araw/tira
18
16
Mga Manlalaro: 12 Rating: < 1500 3 araw/tira
17
7
Mga Manlalaro: 16 Rating: < 1600 3 araw/tira
17.5
14.5
Mga Manlalaro: 13 Rating: < 1700 3 araw/tira
18
8
Mga Manlalaro: 14 Rating: < 1900 3 araw/tira
10.5
17.5
Mga Manlalaro: 8 Rating: < 1500 3 araw/tira
12.5
3.5
17.5
8.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: < 1800 3 araw/tira
15
3
Mga Manlalaro: 9 Rating: < 1400 3 araw/tira
9
9
Mga Manlalaro: 6 Rating: < 1400 3 araw/tira
8.5
3.5
Mga Manlalaro: 30 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
44.5
15.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: < 1600 3 araw/tira
9
1
Mga Manlalaro: 27 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
33.5
20.5
Mga Manlalaro: 25 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
44.5
5.5
Mga Manlalaro: 14 Rating: 0 - 3000 3 araw/tira
18
10
Mga Manlalaro: 6 Rating: < 1500 3 araw/tira
9
3
Mga Manlalaro: 6 Rating: < 1400 3 araw/tira
7
5
Mga Manlalaro: 8 Rating: < 1500 3 araw/tira
11
5
Mga Manlalaro: 12 Rating: < 1500 3 araw/tira
13.5
10.5