Mga Natapos na Laro

Mga Manlalaro: 9 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
13
5
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
10
6
Mga Manlalaro: 18 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
15
21
Mga Manlalaro: 10 Rating: > 800 3 araw/tira
9
11
Mga Manlalaro: 27 Rating: < 2100 3 araw/tira
26.5
27.5
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
2
4
Mga Manlalaro: 29 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
27.5
30.5
Mga Manlalaro: 31 Rating: Para sa Lahat 2 araw/tira
21.5
40.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: 0 - 4000 14 araw/tira
4.5
7.5
Mga Manlalaro: 7 Rating: 0 - 4000 3 araw/tira
6.5
7.5